Proloterapi

Proloterapi iyileşmeyi uyaran bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon ve eklemlere çeşitli irritan maddeler enjekte edilir.

Prolo: Kısaca Proliferasyon, zayıflamış, eski işlevini kaybetmiş eklemleri, kıkırdakları, ligamentleri ve tendonları güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için proliferan solüsyonların enjeksiyonudur.

Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi,fibroblastları ve osteoblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır.
Proloterapi Konnektif dokunun non-surgical tedavi yöntemidir. Kas iskelet sisteminin konservatif tedavi ve istirahatle iyileşmeyen yaralanmalarında oldukça başarılı bir tedavidir yöntemidir.

 •  Regenerative enjeksiyon tedavisi
 •  Proliferative enjeksiyon tedavisi
 •  Nonsurgical ligament rekonstruksiyonu

Enjeksiyonlar :Bağ dokusu zayıflığı ve inkomplet yırtıklarda, ağrının geçmesine yardımcı olur ve fonksiyonel düzelme sağlar.

Proloterapinin dayanak teorisi:
Ligament ve tendonlardaki gerginlik ve basınca duyarlı reseptörlerin aktivasyonuna bağlı olarak açığa çıkan ağrının rahatlatılmasıdır.
Bel ve sırt ağrısının bu ligamentöz laksiteden kaynaklandığı kabul edilmektedir.

Hedef Dokular
Konnektif Dokular Vücut bütünlüğünü sağlayan dokudur.

 • Ligament
 • Tendon
 • Fasiya
 • Kapsul
 • Enthesis

Proloterapi vücut konnektif doku unitelerinin entegrasyonundan başka bir şey değildir. Struktur ve fonksiyon birbiriyle ilişkilidir. Gerilim bütünlüğü strukturel yapıların entegrasyonuna bağlıdır.

Tensegrity (Gerilim bütünlüğü)

 • Gerilim ve kompresyon Eşit dağılan kuvvetler
 • Eşit dağılan kuvvetler ve Gerilim bütünlüğü (Tensegrity)

İnsan vücudundaki gerilim bütünlüğü 206 kemiği bir arada tutan ligamentler ve tendonların çekim ve stabilizasyonudur. Hücreler, bağlı proteinler ve diğer moleküllerin stabilizasyonu bu gerilim bütünlüğü ile sağlanmaktadır.

İyileşme aşamaları 4 fazdır

 • KANAMA
  • KISA SÜRER
  • DOKU VE TRAVMANIN DURUMUNA BAĞLIDIR
  • BİRKAÇ SAAT SÜREBİLİR
 • INFLAMASYON
  • Doku tamirinin olduğu asıl fazdır
  • Hızlı başlar (birkaç saat)
  • Gittikçe artar ve hızlanır
  • Maksimal reaksiyon (2-3 gün)

İyileşme için İnflamasyon GEREKLİDİR. İnflamasyonu önlemek iyileşmeyi önlemek veya geciktirmektir.

 • PROLIFERASYON
  • Tamir unsurları(Kollajen)
  • Hızlı başlar (24-48 saat)
  • Artarak, devam eder pik yaptığı zaman 2-3 haftadır.
 • REMODELLING
  • Fonksiyonel doku oluşumunun organizasyon aşamasıdır
  • Proliferasyon fazının pik yaptığı zamanda başlar.

İyileşmenin gecikmesi İki sebeptendir:
Genel: Yaş, Protein defisiti, Düşük C-Vitamin seviyesi, Steroidler & NSAID‘ ler (inhibitor etki), ısı (daha soğuk olduğunda etki azalır)
Lokal: Kanlanmanın azalması/ iskemi, devamlı inflamasyon , kurumus yara , aşırı hareket (tekrar başlayan inflamasyon)

Proloterapi uygulanan durumlar

 • Burkulma
 • Spazm
 • Entesopathi
 • Ligamentozis
 • Patolojik Ligament Laksiti

Endikasyon

 • Burkulma ve gerginliğe bağlı kronik ağrı
 • Spinal bölgede kronik postural sorunlar Spor yaralanmaları
 • Somatik rekurrent disfonksiyon ağrıları
 • Kosta dislokasyonlarının neden olduğu tekrarlayan ağrı
 • OA, spondilosiz, spondilolistesis

Pt den kim faydalanır?

 • Musculo-Skeletal Başağrısı
 • Boyunda burkulma
 • Dirsek Tendinosizi
 • Karpal Tunnel

Kontrendikasyonları

 • Proliferant madde ve anestetiklere karşı alerji
 • Redukte edilemeyen akut sublux ve dislocation
 • Akut Artritis
 • Akut gut ve RA
 • Neoplastik lezyonlar
 • Kumadin kullananlar

Musculoskeletal Yaralanmalar için uygulanan tedaviler

 • İSTİRAHAT
 • BUZ
 • IMMOBILIZASYON
 • NSAID
 • FİZİK TEDAVİ
 • Manipulasyon
 • Proloterapi
 • Cerrahi
 • Steroid

Proloterapide, yumuşak dokuya enjekte edilen proliferant madde, yaralanma sahasında inflamatuar bir reaksiyon oluşturur.
İkinci basamakta oluşan, proliferasyon ve remodeling in sonucu olarak yeni damar ve doku oluşur ki bu sonuç PT nin asıl etkisidir.

Proloterapi, mekanizma

 • Hücre ve matriksin arasındaki bağlantı kesintisi hücrelerde zedelenmeye neden olur.
 • Hücresel ve extraselüler uyarı intraselüler growth faktörlerin salınımını arttırır.

Proliferantlar

 • Hipertonik Solisyonlar: Dextroz ve Gliserin
 • Sodium Morrhuate
 • P2G: Dextros, fenol and gliserin
 • Kondroitin ve glukozamine

Yan etkiler( birkaç günden 2 haftaya kadar sürebilir)

 • Şişme
 • Ciddi ağrı ve sertlik
 • Baş ağrısı
 • Allerjik reaksiyon

Sonuç

Proloterapi sınırlı görünse de, destrüktif prosedürler den kaçınmak için uygun bir tedavidir.