Akupunktur

Akupunktur

tarihinde yayınlandı

Akupunktur, Geleneksel Çin Tıbbı uygulamalarına dayanan eğitimli uygulayıcıların cilde ince iğneler sokarak vücudun belirli noktalarını teşvik ettiği bir sağlık tekniğidir. Geleneksel Çin Tıbbının en popüler uygulamalardan biridir. Geleneksel Çin Tıbbı, 2.500 yıl önce eski Çin’de ortaya çıkmış ve o tarihten beri kullanılmaktadır. Çeşitli hastalıkları, ağrı ve stresle ilişkili semptomları tedavi etmek için, Geleneksel Çin Tıbbı […]

Akupunktur

Refleksoloji

tarihinde yayınlandı

Refleksoloji, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) içerisinde yer almaktadır. Kökeni uzak doğuya uzanan Refleksoloji, vücuttaki gerilimi almak ve nörolojik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tedavi sağlamak amacıyla, ayaklardaki belirli noktalara uygulanan bir masaj tekniğidir. Ayak ve el refleksolojisi belli noktaların manuel uyarılarak vücuttaki sinirlerin ve kan dolaşımının uyarılmasıdır. En yaygın uygulanan ise ayak refleksolojisidir. Stres kan […]

Akupunktur

Fitoterapi

tarihinde yayınlandı

Farmakoloji biliminin bir dalı olan fitoterapi, bazı bitkilerin içinde yer alan kimyasalların, hiçbir işleminden geçirilmeden ilaç gibi kullanılması olarak özetlenebilir. Fitoterapide kullanılan bitkiler bazı vitaminler, mineraller, organik asitler, eter yağları, oligo–elementler, karbonhidratlar, fermentler, hormonlar ve proteinler içermektedir. Vücut için faydalı bir içeriğe sahip olan bitkiler fitoterapide kullanılır. Hem hastalıkların tedavisinde hem de tedbir amaçlı olarak […]

Akupunktur

Apiterapi

tarihinde yayınlandı

Türkiye’de arıcılık ve arı ürünleri üretimi açısından elverişli imkanlara sahip olmasına rağmen bal dışındaki arı ürünleri fazla bilinmemektedir. Arıcılığı gelişmiş ülkelerde ise; arı sütü, polen, bal, balmumu, arı zehiri, propolis gibi arı ürünleri; tıp, kozmetik, ilaç sektörlerinde kullanılmakta ve her geçen gün önemi artmaktadır. Bal arısı’nından elde edilen arı sütü, polen, bal, arı ekmeği, arı […]

Akupunktur

Hipnoz

tarihinde yayınlandı

Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran eylem veya prosedürdür. Tam uyku değil, uyku ile uyanıklık arasında bir zihin halidir. Hipnoterapide, hipnotik zihin durumundaki kişiye, hedeflenen yönde olumlu telkinlerde bulunulur. Zihin rahat ve gevşemiş durumda olduğu için, […]

Akupunktur

Mülga Mevzuat: Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

tarihinde yayınlandı

Güncelleme Tarihi: 26/11/2014   Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, Ülkemizde akupunktur tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılması ve bu tedavinin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları […]

Akupunktur

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

tarihinde yayınlandı

Resmi Gazete Tarihi: 27.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29158 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını […]

Akupunktur

Kaplıcalar Yönetmeliği

tarihinde yayınlandı

Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24472 KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 — (Değişik: RG 9/12/2004-25665) Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin […]