Homeopati

Homeopati, 300 yıl kadar önce öncüsü Dr. Hahnemann’ın da belirttiği üzere hastaya tanı ya da tedavi için zarar vermeden, sadece hastanın hikayesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemleri kullanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) alanlarından bir tanesidir.

Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapasitesini arttırır. Homeopati, 250 yıl kadar önce Hahnemann adlı bir Alman doktor tarafından geliştirilmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan etkilerinin olmaması gerektiğini, tedavinin mümkün olduğunca kısa ve etkili olmasını savunmuştur. Homeopati, yalnızca fiziksel sağlığa değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarına da etkilidir.

Homeopati, homeos (benzer) ve pathos (hastalık) kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslında hastalıkla savaşan bedenin yarattığı değişikliklerdir. Geleneksel tıp bir hastalık belirtilerin tümüne bir hastalık adı koyarken (teşhisten tedaviye giderken, bu teşhis edilen hastalık, her hastada aynı belirtileri göstermez gene de aynı hastalıkmış gibi davranılır) homeopati bu belirtileri olduğu gibi alır, herkesin kendine özgü bedeninin savunma belirtileri olarak değerlendirir.

Homeopati, maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücudun savunma sistemini güçlendirir. Homeopatik remediler, tümüyle doğal maddeleri esas alarak hazırlanır (bitkiler, mineraller, organik ürünler, doku ekstreleri) ve bu maddelerin etkisi enerji ile çoğaltılır.

Homeopatide kullanılan bazı bitkiler fitoterapide de kullanılır bazı ilaç ana maddeleri de klasik tıpla ortaktır. Ama homeopatide ilaçlar potansiyalizasyon denilen bu maddelerin özel enerjilerini açığa çıkaran bir yöntemle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerji uygulanır. Homeopatide her hasta için, o kişinin kendi bütünlüğüne özgü tek bir şifa verici karışım hazırlanır.